Marcin Leśny

Legal counsel, PhD in Legal Science, Managing Partner, graduate of Adam Mickiewicz University in Poznan, Executive MBA from Kozminski University and ESCP Europe Business School in Berlin, Germany. An expert in administrative law, civil law and European law, specifically the public procurement and public aid law. Throughout his professional practice, he was frequently appointed as consultant in execution of complex investment projects and as representative for investors in leading court cases, particularly in proceedings before the European Commission and the Court of Justice of the European Union. He has authored multiple innovative business organization and municipal management solutions, including those pursued under a public-private partnership scheme.

Publications:

 1. Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych [Compensation under public law in municipal projects], monograph published by: Wydawnictwo Wspólnota, 2019
 2. Stosowania środków tymczasowych przez sądy krajowe w sprawach unijnych [Application of provisional measures by domestic courts in EU-related cases], monograph published by: MOP 2016, no. 8.
 3. Rekompensata finansowa, jako forma rozliczania zadań komunalnych [Financial compensation as an accounting option for municipal projects], Wspólnota no. 19, September 2019
 4. Obniżenie wynagrodzenia burmistrza – tryb i konsekwencje [Reduction of mayor’s remuneration – procedure and consequences]. Kurier Prawny, Wspólnota no. 13, June 2018
 5. O wynagrodzeniu raz jeszcze [More about remuneration]. Kurier Prawny, Wspólnota no. 13, June 2018
 6. Centralizacja podatku VAT [VAT centralization], Wspólnota no. 2, August 2016
 7. Centralizacja podatku VAT [VAT centralization – new version], Wspólnota no. 16, November 2016
 8. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych wg nowej specustawy [VAT eligibility in EU projects under the new special legislation], Wspólnota no. 18, 2016
 9. Zakłady budżetowe po centralizacji podatku VAT [Public budget establishments following centralization of VAT], Wspólnota no. 20, 2016
 10. Odpowiedzialność za rozliczenie VAT po jego centralizacji [Responsibility for VAT settlements after centralization], Wspólnota no. 25, 2016
 11. Rolnik aktywny zawodowo [Professionally active farmer], RTP, pp. 18-19, November 2015
 12. Walka o dotację [Striving for grants], RPT, pp. 5-6, July/August 2008
 13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odrzuca wnioski Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture rejecting applications under the Rural Development Programme 2007-2013], RPT, p. 74, June 2008
 14. Rolnik mikroprzedsiębiorca [Micro-entrepreneur farmer], RPT, pp. 72-73, April 2008
 15. Dla kogo kolejne dotacje [Who’s the target of the new grants], RPT, pp. 70-71, February 2008
 16. Dotacje na energię odnawialna [Grants for renewable energy], RD, No. 5 (134) May 2008
 17. Dotacje na restauracje [Grants for restaurants], RD, No. 4 (133) April 2008
 18. Pomoc dla młodych [Aid for young operators], RD, No. 3 (132) March 2008
 19. Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorstw [Financial assistance for micro-enterprises], RD, No. 2 (131) February 2008
 20. Pomoc finansowa dla rolnika – przedsiębiorcy [Financial assistance for farmers/business operators, RD, No. 1 (130) January 2008
 21. KRUS czyli wielka niewiadoma [The Agricultural Social Insurance Fund, or the great unknown], RD, No. 12 (129) December 2007
 22. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie dla każdego [Rural Development Programme 2007-2013 not for everyone], RD, No. 11 (128) November 2007
 23. Rewolucja w płytach obornikowych [Revolution in manure storage pads], RPT, pp. 62-63, October 2007
 24. Rolnicy kontra Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Farmers vs. the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture], RD, No. 9 (126) September 2007
 25. Rozliczenie dotacji na zbiornik [Settlement of a grant for a storage tank], RTP, p. 82, September 2007
 26. Realizacja działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” [Execution of measure 1.2 of the Sectoral Operational Programme – ‘Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development’], RD, No. 9 (126) September 2007
 27. KRUS w Trybunale Konstytucyjnym [The Agricultural Social Insurance Fund in the Constitutional Tribunal], RPT, p. 67, December 2007
 28. Ruszył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [Rural Development Programme 2007-2013 launched], RPT, p. 66, December 2007
 29. Rolnicy kontra Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Farmers vs. the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture], RPT, p. 83, September 2007
 30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -nieoficjalne zmiany [Rural Development Programme 2007-2013 – unofficial changes], RPT, p. 67, May 2007
 31. Dotacja unijne na lata 2007-2013 [EU grants for 2007-2013], RPT, p. 64, March 2007
 32. Unijnej dopłaty można odmówić tylko w formie decyzji administracyjnej [Refusal to grant EU funding is only possible through an administrative decision], Rzeczpospolita, No. 25 January 2007
 33. Realizacja działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” [Execution of measure 1.2 of the Sectoral Operational Programme – ‘Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development’], RPT, pp. 66-67, January 2007
 34. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [Rural Development Programme 2007-2013], RPT, p. 65, June 2006
 35. Odszkodowanie za odrzucenie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” [Compensation for rejection of the Sectoral Operational Programme – ‘Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development’], RPT, p. 64, October 2006
 36. Dotacje unijne na wokandzie [EU grants coming up], RPT, pp. 66-67, November 2006
 37. Premia zagrażająca dopłacie [Bonus as a threat to a grant], RPT, p. 66, June 2005
 38. Stare maszyny i Sektorowy Program Operacyjny “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” [Old machinery vs. the Sectoral Operational Programme – ‘Restructuring and Modernization of the Food Sector and Rural Development’], RPT, pp. 56-57, April 2005
 39. Pieniądze na płytę i zbiornik [Funding for a pad and storage tank], RPT, p. 46, January 2005