Anna Magadzia–Milarska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Politechniki Szczecińskiej Wydziału Mechanicznego. Biegle włada językiem rosyjskim (certyfikat TELC) oraz językiem angielskim (certyfikat STANAG 2). W kancelarii pracuje na stanowisku księgowo – kadrowym.

  • polski
  • angielski
  • niemiecki