Dorota Ambroziak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, absolwentka Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Włada językiem niemieckim.