Katarzyna Dżygała

Prokurent, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Finansów i Bankowości. Specjalistka ds. rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, doradca w zakresie pozyskiwania środków pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz optymalizacji rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego. W kancelarii poza realizacją czynności doradczych odpowiada za zarządzenie operacyjne jej działalnością.