Katarzyna Dżygała

Prokurent, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Finansów i Bankowości. Specjalistka ds. rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, doradca w zakresie pozyskiwania środków pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz optymalizacji rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego. W kancelarii poza realizacją czynności doradczych odpowiada za zarządzenie operacyjne jej działalnością.

  • pl
  • en
  • de