Łukasz Gąsiorek

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji. Specjalista z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, a także prawa ochrony danych osobowych. Biegle włada językiem angielskim.