Marcin Leśny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik zarządzający, absolwent UAM w Poznaniu, Executive MBA Akademii im. L. Koźmińskiego oraz ESCP Europe Business School w Berlinie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i europejskiego, w tym prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reprezentował inwestorów w precedensowych postępowaniach sądowych, w tym przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Autor wielu nowatorskich rozwiązań z dziedziny organizacji biznesu i gospodarki komunalnej, w tym realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Publikacje:

 1. Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych, monografia Wydawnictwo Wspólnota, 2019r.
 2. Stosowania środków tymczasowych przez sądy krajowe w sprawach unijnych, monografia MOP 2016, nr 8.
 3. Rekompensata finansowa, jako forma rozliczania zadań komunalnych, Wspólnota nr 19, wrzesień 2019r.
 4. Obniżenie wynagrodzenia burmistrza – tryb i konsekwencje. Kurier Prawny, Wspólnota nr 13, czerwiec 2018
 5. O wynagrodzeniu raz jeszcze. Kurier Prawny, Wspólnota nr.13, czerwiec 2018
 6. Centralizacja podatku VAT, Wspólnota nr 2, sierpień 2016 r.
 7. Centralizacja podatku VAT w nowym wydaniu, Wspólnota nr 16, listopad 2016 r.
 8. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych wg nowej specustawy, Wspólnota nr 18, 2016 r.
 9. Zakłady budżetowe po centralizacji podatku VAT, Wspólnota nr 20, 2016 r.
 10. Odpowiedzialność za rozliczenie VAT po jego centralizacji, Wspólnota nr 25, 2016 r.
 11. Rolnik aktywny zawodowo, RTP, str. 18-19, listopad 2015 r.
 12. Walka o dotację, RPT, str. 5-6, lipiec- sierpień 2008 r.
 13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odrzuca wnioski Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, RPT, str. 74, czerwiec 2008 r.
 14. Rolnik mikroprzedsiębiorca, RPT, str. 72-73, kwiecień 2008 r.
 15. Dla kogo kolejne dotacje, RPT, str. 70-71, luty 2008 r.
 16. Dotacje na energię odnawialna, RD, Nr 5 (134) maj 2008 r.
 17. Dotacje na restauracje, RD, Nr 4 (133) kwiecień 2008 r.
 18. Pomoc dla młodych, RD, Nr 3 (132) marzec 2008 r.
 19. Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorstw, RD, Nr 2 (131) luty 2008 r.
 20. Pomoc finansowa dla rolnika – przedsiębiorcy, RD, Nr 1 (130) styczeń 2008 r.
 21. KRUS czyli wielka niewiadoma, RD, Nr 12 (129) grudzień 2007 r.
 22. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie dla każdego, RD, Nr 11 (128) listopad 2007 r.
 23. Rewolucja w płytach obornikowych, RPT, str. 62-63, październik 2007 r.
 24. Rolnicy kontra Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, RD, Nr 9 (126) wrzesień 2007 r.
 25. Rozliczenie dotacji na zbiornik, RTP, str. 82, wrzesień 2007 r.
 26. Realizacja działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, RD, Nr 9 (126) wrzesień 2007 r.
 27. KRUS w Trybunale Konstytucyjnym, RPT, str. 67, grudzień 2007 r.
 28. Ruszył Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, RPT, str. 66, grudzień 2007 r.
 29. Rolnicy kontra Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, RPT, str.83, wrzesień 2007 r.
 30. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -nieoficjalne zmiany, RPT, str. 67, maj 2007 r.
 31. Dotacja unijne na lata 2007-2013, RPT, str. 64, marzec 2007 r.
 32. Unijnej dopłaty można odmówić tylko w formie decyzji administracyjnej, Rzeczpospolita, Nr 25 styczeń 2007 r.
 33. Realizacja działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, RPT str. 66-67, styczeń 2007 r.
 34. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, RPT, str. 65, czerwiec 2006 r.
 35. Odszkodowanie za odrzucenie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, RPT, str. 64, październik 2006 r.
 36. Dotacje unijne na wokandzie, RPT, str. 66-67, listopad 2006 r.
 37. Premia zagrażająca dopłacie, RPT, str. 66, czerwiec 2005 r.
 38. Stare maszyny i Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, RPT, str. 56-57, kwiecień 2005 r.
 39. Pieniądze na płytę i zbiornik, RPT, str. 46, styczeń 2005 r.