Piotr Kleina

Adwokat przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej, nauczyciel, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, karnego i procedury administracyjnej. Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych, w tym gospodarczych, rodzinnych i spadkowych, jak i postępowaniach karnych. Posługuje się językiem angielskim.