Piotr Ziółkowski

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i prawa wekslowego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, Spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. Posługuje się językiem angielskim.