Audyty

Kancelaria świadczy usługi eksperckie w zakresie modelowania procesów decyzyjnych. W tym zakresie prawnicy Kancelarii posiadają widzę, umiejętności w zakresie realizacji audytów cross compliance oraz audytów efektywnościowych. Odnoszą one rekomendacje prawne do pożądanych wyników organizacyjnych, finansowych oraz technologicznych.

  • polski
  • angielski
  • niemiecki