Spory sądowe

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w poszczególnych dziedzinach prawa. Zakres reprezentacji Klientów Kancelarii obejmuje:

  • sprawy cywilne,
  • gospodarcze,
  • administracyjne,
  • rodzinne, karne,
  • podatkowe,
  • rejestrowe.

Reprezentacja realizowana jest przed sądami krajowymi oraz Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.