Pomoc publiczna

Kancelaria świadczy usługi  w zakresie modelowania zasad, nadzorowania, realizacji oraz kontroli wdrażania pomocy publicznej dla beneficjentów.

Nasze unikalne doświadczenia i umiejętności na polskim rynku doradczym wynikają z udziału w kilkuset projektach realizowanych z dotacją Unii Europejskiej i Banku Światowego oraz skutecznej reprezentacji w sprawach zasad korzystania z pomocy publicznej. Prawnicy Kancelarii:

  • doradzają w negocjacjach z Komisją Europejską w kwestii warunków korzystania z pomocy publicznej,
  • reprezentują strony w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Europejską dotyczących pomocy oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu. 

Kancelaria Prawna Leśny & Wspólnicy świadczy usługi w zakresie modelowania zasad korzystania z pomocy publicznej, przygotowując dla klientów testy prywatnego inwestora (TPI), jak również reprezentując ich w sprawach dotyczących pomocy publicznej.