Kancelaria

Głównym celem działalności Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy jest stworzenie firmy łączącej doświadczenie z otwarciem na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość prawną w stopniu umożliwiającym zarówno osobom indywidualnym, jak i firmom dostarczenie profesjonalnej obsługi prawnej uwzględniającej poszanowanie najwyższych standardów etyki prawniczej, bez względu na rodzaj zagadnienia prawnego.

Kancelaria świadczy obsługę prawną zarówno dla osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Na doświadczenie osób tworzących kancelarię składa się zarówno dotychczasowa wszechstronna obsługa prawna osób fizycznych, jak i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, od osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą, po międzynarodowe firmy funkcjonujące w ramach ogólnoświatowych koncernów.

Kancelaria specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek administracji publicznej, uwzględniającej bieżącą obsługę prawną, jak również specjalistyczne projekty przekształceniowe oraz inwestycyjne.
Zakres działalności Kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie pozyskiwania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem kompleksowej obsługi prawnej związanej z procedurą ich pozyskiwania.