Zarządzanie podatkami

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego zarządzania podatkami w sprawach klientów. Obejmują one nie tylko reprezentację w postępowaniach rozliczeniowych, ale również budowanie modeli skutecznych optymalizacji podatkowych.
W szczególności: usługi stałego zastępstwa rozliczeń podatku VAT w JST, analizy i audyty prawnopodatkowe oraz doradztwo bieżące.