Obsługa prawna JST

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tym zakresie świadczone są usługi związane z bieżącą działalnością, jak również projekty eksperckie np. doradztwo w zakresie PPP, pomocy publicznej, in-house, powierzenia zadań komunalnych, a także realizowane są zadania, dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.