Infrastruktura

Doświadczenia zespołu doradców prawnych Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy wiążą się z udziałem w  przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu licznych projektów infrastrukturalnych. W zakresie  projektów o charakterze biznesowym nasi prawnicy doradzają przy inwestycjach budowlanych, takich jak np.:

  • budownictwo mieszkaniowe,
  • pozyskanie i transport gazu ziemnego,
  • infrastruktura lotnicza,
  • projekty komunikacyjne.

 

W zakresie projektów publicznoprawnych kancelaria doradza w zakresie projektowania, modelowania, wdrażania, rozliczania oraz kontrolowania inwestycji realizowanych w modelu:

  • PPP,
  • in-house,
  • powierzenia zadań komunalnych,
  • jak również opartych na regułach prawa zamówień publicznych.