Infrastruktura

Doświadczenia zespołu doradców prawnych Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy wiążą się z udziałem w  przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu licznych projektów infrastrukturalnych. W zakresie  projektów o charakterze biznesowym nasi prawnicy doradzają przy inwestycjach budowlanych, takich jak np.:

 • budownictwo mieszkaniowe,
 • pozyskanie i transport gazu ziemnego,
 • infrastruktura lotnicza,
 • projekty komunikacyjne.

 

W zakresie projektów publicznoprawnych kancelaria doradza w zakresie projektowania, modelowania, wdrażania, rozliczania oraz kontrolowania inwestycji realizowanych w modelu:

 • PPP,
 • in-house,
 • powierzenia zadań komunalnych,
 • jak również opartych na regułach prawa zamówień publicznych.
 • polski
 • angielski
 • niemiecki