Ochrona sfery prywatnej

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przepisów kształtujących sferę ochrony prawnej każdego człowieka. Obejmują one nie tylko prywatne sprawy majątkowe oraz rodzinne, ale problemy związane z prawną ochroną osób prywatnych. Zakres usług w tym zakresie obejmuje doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, danych osobowych, ochrony w Internecie, czy też praw własności intelektualnej oraz praw pokrewnych.