Pomoc publiczna

Kancelaria Prawna Leśny & Wspólnicy posiada doświadczenie w zakresie specjalistycznego doradztwa dotyczącego nieruchomości. Usługi w tym zakresie odnoszą się nie tylko do kwestii ochrony własności oraz regulacji w sprawie ich stanu prawnego. Prawnicy dysponują wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem w dziedzinie inwestycji na rynku nieruchomości. Obejmuje ono modelowanie, wdrażanie, nadzorowanie oraz kontrolę inwestycji na rynku nieruchomości, np. na rynku deweloperskim lub flippingu mieszkań.

Prawnicy naszej kancelarii brali  udział w negocjacjach z Komisją Europejską na temat warunków korzystania z pomocy publicznej. Ponadto kancelaria pełniła funkcję reprezentanta w postępowaniach administracyjnych przed Komisją Europejską, jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Świadczymy usługi w zakresie modelowania zasad korzystania z pomocy publicznej, przygotowując dla klientów testy prywatnego inwestora (TPI).