Prawo zamówień publicznych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w planowaniu, realizowaniu oraz kontroli zamówień publicznych. Obejmuje ono doświadczenie w realizacji procedur opartych na przepisach krajowych oraz wg. wymogów prawa Unii Europejskiej. W obszarze praktyki zamówień publicznych od wielu lat Kancelaria współpracuje  z kilkudziesięcioma podmiotami administracji publicznej, jak również reprezentuje wykonawców w postępowaniach dotyczących uzyskania zamówień publicznych.