Cyfrowa Gmina

Do dnia 10 lutego 2022 r. potrwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Projekt Cyfrowa Gmina finansowany jest z Funduszy Europejskich, a środki, które pozyskają samorządy nie wymagają wkładu własnego. Program skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce, a jedynym kryterium przyznania środków jest liczba mieszkańców. Najmniejsze gminy mogą liczyć na 100.000 zł., natomiast największe do 2 mln. złotych.
Jako Kancelaria czynnie wspomagamy gminy w całym procesie pozyskania środków.

Nasz zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem rekomenduje, aby w sposób kompleksowy przygotować się do pozyskania i wydatkowania tych środków.
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić rzetelną ocenę potrzeb gminy. Ocena ta stanowić będzie punkt wyjścia do właściwego przeznaczenia środków oraz do wyboru tego co niezbędne, a zarazem adekwatne do zbudowania bezpiecznej infrastruktury komputerowej.

Zgodnie z zapisami programu środki możemy przeznaczyć m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i jednostek podległych oraz przede wszystkim zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Po zewnętrznej obiektywnej analizie potrzeb, kierownictwo jednostki przy współudziale informatyków ostatecznie decyduje o przeznaczeniu środków. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie we wniosku, który to nasz zespół pomaga należycie opracować. Ostatni element, w którym Kancelaria uczestniczy to obligatoryjny audyt cyberbezpieczeństwa, za którego przeprowadzenie odpowiedzialne są odpowiednio uprawnione do tego osoby. Takie kompleksowe podejście zapewnia bieżące doradztwo w całym procesie od początku aż do audytu cyberbezpieczeństwa, który kończy projekt.
Ważnym dla współpracujących z nami jednostek jest również fakt, iż całe nasze wynagrodzenie może zostać rozliczone ze środków programu.