Dochodzenie roszczeń od podmiotów realizujących projekty infrastrukturalne

Kwota 15.423.740 zł stanowi wartość odszkodowania, o które Gmina Kosakowo przy pomocy naszej kancelarii zdecydowała się wystąpić przeciwko inwestorowi podziemnych magazynów gazu. Osoby zainteresowane realizacją dużych projektów infrastrukturalnych często zabiegają o zawieranie porozumień z samorządami, w których zamierzają je wykonać. Z ich realizacją bywa potem różnie, czego przykładem są chociażby roszczenia Gminy Kosakowo. Ta precedensowa sprawa określi nie tylko warunki cywilnoprawnej kooperacji podmiotów administracji i inwestorów projektów infrastrukturalnych, jak również warunki dochodzenia roszczeń z nich wynikających.