Dochodzenie roszczeń z tytułu chorób zawodowych, w tym azbestozy

Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu chorób zawodowych przez osoby nimi objęte uznawane często mylnie jest jako niemożliwe. Doświadczenia naszych klientów reprezentowanych w sprawach m. in. dot. azbestozy wskazują, iż ugruntowana jest praktyka orzecznicza sądów polskich uznawania roszczeń cywilnoprawnych osób pokrzywdzonych chorobami wynikającymi z warunków pracy.