Możliwość uzyskania odszkodowania na bezzasadną odmowę pomocy publicznej

Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy informuje, iż zakończyła pomyślnie postępowanie w sprawie odszkodowania za utratę dotacji Unii Europejskiej na skutek błędnej decyzji o odmowie jej przyznania . Była to precedensowa sprawa albowiem decyzja ta była zgodna z prawem krajowym, ale niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Kwota zasądzonego odszkodowania obejmowała wartość dotacji, która nie została przyznana wnioskodawcy.