Obowiązkowe e-faktury jednak od stycznia 2024 r.

W bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pojawiła się decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca Polsce na wprowadzenie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. Dokument nie został jeszcze formalnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie ma więc wiążącego statusu i będzie jeszcze dyskutowany przez Ecofin (unijna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych). Mało prawdopodobne jednak że, nastąpią w tym zakresie jeszcze jakieś zmiany w stosunku do opublikowanej właśnie wersji.

Decyzja jest odpowiedzią na stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone pod koniec marca br. W dokumencie Rada Unii Europejskiej podtrzymuje stanowisko Komisji w zakresie zgody na wprowadzenie KSeF, z jedną, za to dość fundamentalną zmianą.

Zgodnie z dokumentem, zgoda na obowiązkowy KSeF miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Zmiana terminu wnioskowanego przez Ministerstwo Finansów jest odpowiedzią na sygnały od firm, że potrzebują one więcej czasu, żeby zdążyć przygotować się do nowych obowiązków – mimo że rozwiązanie to funkcjonuje już od początku 2022 r. jako rozwiązanie opcjonalne.

Zaproponowany przez Polskę system jest odstępstwem od zasad Dyrektywy VAT więc póki co zgoda na jego wprowadzenie ma charakter czasowy i dotyczy funkcjonowania pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2026 roku. Po tym okresie, Polska będzie mogła wystąpić o przedłużenie funkcjonowania wdrożonego mechanizmu, o ile przyczyni się on do zwalczania oszustw w VAT lub uprości system poboru podatku.

System KSeF wymaga na pewno jeszcze oprawek chociażby pod kątem dostosowania do specyfiki JST.
Na razie Krajowy System e-Faktur nie uwzględnia specyfiki gmin, w których pod jednym numerem NIP funkcjonuje wiele podmiotów.

Obecnie jednostki samorządu terytorialnego muszą obowiązkowo korzystać z innego systemu – platformy elektronicznego fakturowania (PEF), gdy występują jako zamawiający w przetargach. Muszą więc odbierać ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane przez wykonawców wyłanianych m.in. w zamówieniach publicznych.

Co dalej zatem ze wspomnianą platformą elektronicznego fakturowania (PEF)? Obecnie jest ona niekompatybilna z KSeF. W efekcie po wprowadzeniu obowiązku stosowania KSeF gmina musiałaby odbierać od wykonawcy zamówienia ustrukturyzowane faktury zarówno za pośrednictwem KSeF, jak i PEF. Najlepszym wyjściem byłoby zatem zintegrowanie obu systemów ale jak to będzie czas pokaże.

Opisywaną decyzję można znaleźć pod adresem: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9217-2022-INIT/PL/pdf