Pomoc Publiczna dotycząca COVID-19

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy, udostępniamy wyjaśnienia dot. zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom poszkodowanym skutkami COVID-19.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z kancelarią.