Pomoc publiczna w zakresie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej

Działalność wodociągowo-kanalizacyjna jest jednym z rodzajów działalności gospodarczej. Zwolnienie podatkowe udzielone dla spółki realizującej tą działalność nie będzie jednak niedopuszczalną pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE. Takie stanowisko wykazała, reprezentując naszego klienta mec. Dorota Ambroziak na potrzeby działalności realizowanej w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.