Specustawa COVID-19 a Schematy MDR

Uchwalona przez Sejm specustawa związana z COVID-19 zawiesza raportowania krajowych schematów podatkowych.

Od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszeniu ulegają terminy raportowania schematów podatkowych.

W związku z przedłużeniem terminu na złożenie deklaracji CIT-8 za 2019 r. do 31 maja 2020 r., przedłużeniu do końca maja ulegnie również termin na złożenie raportu MDR-3 (dla schematów podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r.).

Jednocześnie należy podkreślić, że skuteczne będą czynności szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów (np. doradców, adwokatów, radców prawnych), korzystających (podatników, płatników) i wspomagających (np. księgowych). W praktyce oznacza to, że od podatników, promotorów i wspomagających zależy, czy w czasie pandemii koronawirusa będą raportować fiskusowi schematy. Taką możliwość wyboru będą mieli nie dłużej niż do 30 czerwca br.