Szkolenia z obszaru zagadnień prawnych i finansowych przypisanych do działalności samorządów i sektora komunalnego

Jednym z kluczowych obszarów działalności Kancelarii Leśny i Wspólnicy jest organizacja szkoleń z obszaru zagadnień prawnych i finansowych przypisanych do działalności samorządów i sektora komunalnego. W minionym 2021r. Kancelaria prowadziła szkolenia dla pracowników urzędu i spółek komunalnych z zakresu RODO, zamówień publicznych, Nowego Ładu oraz indywidualnych zagadnień zgłaszanych przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Nową tematyką, która rozszerzyła zakres aktywności na płaszczyźnie zwiększania kompetencji sektora samorządowego jest szkolenie dla sołtysów w zakresie ich praw i obowiązków w bieżącym funkcjonowaniu sołectw.

Wśród uczestników szkoleń prowadzonych przez Kancelarię możemy znaleźć nie tylko osoby pracujące w sektorze samorządowym, ale również osoby z instytucji, które współpracują z samorządem. W minionym 2021r. Kancelaria prowadziła szkolenie między innymi na rzecz Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego i Krajowego Związku Banków. Spółdzielczych.

Szkolenia prowadzone są stacjonarnie lub w formie Webinariów. Jak wskazuje obecny 2022r., będzie on okresem równie wzmożonej aktywności na płaszczyźnie spotkań szkoleniowych z naszymi klientami.