Ochrona prawna

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego związanego z ochroną interesów reprezentowanych klientów. Należą do nich tak osoby prywatne, jak również przedsiębiorstwa oraz organy administracji publicznej. Usługi w tym zakresie obejmują nie tylko skuteczne  zabezpieczenie interesu prawnego klientów, ale również jego dochodzenia przez sądami krajowymi i międzynarodowymi oraz w postępowaniach arbitrażowych.