Hubert Patelka

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Od 4 lat jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki komunalnej. Biegle włada językiem angielskim.

Publikacja:

  1. Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych, monografia Wydawnictwo Wspólnota, 2019r.