Justyna Gałęcka

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz skomplikowanych postępowań sądowych. Biegle włada językiem niemieckim.