Katarzyna Zamolska

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Studiów Podyplomowych „Akademia Spółek”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Doradca procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz skomplikowanych procesów cywilnych. Biegle włada językiem angielskim.