Matylda Pawłowicz

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, w tym w postępowaniach sądowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych, redagowaniu i opiniowaniu dokumentów statutowych spółek, projektów umów. Biegle posługuje się językiem angielskim.