Michał Pruski

Radca prawny, audytor wewnętrzny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego w szczególności dot. samorządu terytorialnego oraz prawa finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kontroli jednostek samorządu terytorialnego zdobyte w latach 1999-2006 w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu m.in. na stanowisku inspektora kontroli. Od 2006r. zajmuje się specjalistycznym doradztwem prawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz audytem wewnętrznym ich działalności.