Zmiana decyzji Komisji Europejskiej lotniska Gdynia – Kosakowo

Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy informuje, iż Komisja Europejska decyzją z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia portu lotniczego Gdynia – Kosakowo cofnęła swoją wcześniejszą decyzję z dnia 11 lutego 2014r. dot. realizacji tej inwestycji, wydając nowe rozstrzygnięcie w tej sprawie. W praktyce skutkuje ono uznaniem zasadności części skargi złożonej przez mecenasa Marcina Leśnego w imieniu Gminy Kosakowo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.