Zmiany w PDOF od 1 lipca 2022 r.

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Pierwszą z nich, która chyba najbardziej ucieszy podatników na skali podatkowej, jest to, że MF proponuje obniżenie stawki podatku z 17% na 12 %, zostawiając przy tym próg podatkowy wynoszący 120 tys. zł.

Kolejna zmiana skierowana jest do podatników, będących na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, którzy będą mogli wyłączyć składkę zdrowotną z podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorcy będący na podatku liniowym będą mogli maksymalnie odliczyć od dochodu kwotę 8,7 tys. rocznie, na ryczałcie – 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a z kolei podatnicy rozliczający się kartą podatkową – 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Korzystniejsza wydaje się też zmiana, dotycząca stosowania kwoty wolnej przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, którzy pracują na wielu etatach. Dzięki nowej propozycji Ministerstwa Finansów podatnik będzie mógł upoważnić nawet trzech różnych pracodawców do zmniejszania zaliczek na PIT, pamiętając oczywiście o zastosowaniu nieprzekraczalnej kwoty w wysokości 300 zł miesięcznie. Przy dwóch umowach będzie to kwota 150 zł na każdego pracodawcę, zaś przy trzech umowach – 100 zł.

Następna zmiana dotyczy likwidacji ulgi dla klasy średniej. Niemniej jednak, MF zapewnia, że gdyby zaistniała sytuacja, w której podatnik na likwidacji ulgi klasy średniej, wprowadzonej z początkiem roku 2022, wyszedłby niekorzystnie, to ma on prawo do rocznego rozliczenia podatkowego za rok 2022 z jej uwzględnieniem.

Z uwagi na spore sprzeciwy rodziców samotnie wychowujących dzieci Ministerstwo Finansów ma zamiar przywrócić możliwość wspólnego rozliczania z dziećmi takich podatników, dzięki czemu kwota wolna od podatku z 30 tys. zł wzrośnie dwukrotnie.

Kolejną korzystną zmianą ma być też zwiększenie kwoty limitu zarobków dla młodocianego pracownika z 3089 zł na 16.061,28 zł bez utraty preferencji podatkowych dla rodzica. W przypadku gdy dziecko nie przekroczyło 18 r.ż. lub się uczy, a wykonuje pracę zarobkową i nie przekroczy rocznego przychodu w wysokości 16.061,28 zł to rodzic może w rozliczeniu rocznym zastosować tzw. ulgę na dziecko w wysokości 1112,04 zł.

Przedstawione powyżej zmiany wydają się z punktu widzenia każdego podatnika korzystne. Niemniej jednak czy faktycznie w takim kształcie i formie zostaną zatwierdzone przez Sejm i Senat, zobaczymy.