Czy uda się uratować lotnisko Gdynia – Kosakowo

Na skutek decyzji komisji Europejskiej została wstrzymana budowa lotniska Gdynia – Kosakowo. Nastąpiło to tuż przed jego otwarciem. Komisja Europejska zażądała zwrotu kwoty 91 mln zł wraz z odsetkami tytułem kwestionowanej przez nią pomocy publicznej. Wiele osób obecnie zastanawia się nad możliwością odzyskania nakładów poniesionych na jego budowę. Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy przedstawiła Gminie Kosakowo udziałowcowi spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o. analizę treści tej decyzji, w której określono zarzuty do niej. Na tej podstawie złożona zostanie skarga przez radcę prawnego Marcina Leśnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Ta precedensowa sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona przez sądy Unii Europejskiej.