Małgorzata Konieczka

Doradca prawny absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Katedry Finansów Publicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami. Specjalistka w zakresie administracji europejskiej i samorządowej oraz zarządzania podatkami i skarbowości. Doradca ds. optymalizacji rozliczeń podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka opracowań poświęconych praktyce stosowania podatków i optymalizacji ich rozliczeń.

 

Publikacje:

  1. „Transakcje wewnętrzne po centralizacji VAT” WSPÓLNOTA nr  22/1210, 29 października 2016
  2. „Centralizacja VAT a jednostki organizacyjne gminy”  WSPÓLNOTA nr 21/1209, 15 października 2016
  3. „Proporcjonalne odliczenia podatku naliczonego” WSPÓLNOTA nr 19/1207, 17 września 2016