Katarzyna Dzierżyńska

Pracownik administracji, absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Odpowiada za odpowiedzialną obsługę sekretariatu w kancelarii oraz pomoc asystencką tutejszych prawników.